ceny platné od 6.4.2022                                                   

Standardní cena Kondiční jízdy za vyuč.hodinu
Motocykly - sk.A
Sk.AM 18.000,- *)  1.200,-
Sk.A1 18.000,- *) 1.200,-
Sk.A2 18.000,- *) 1.200,-
Sk.A 18.000,- *) 1.200,-
Doplňovací zkouška A1 » A2 6.000,- **) 1.200,-
Doplňovací zkouška A2 » A 6.000,- **) 1.200,-
Osobní automobily - sk.B

Sk.B

Sk.B78 (B-automat)

19.000,-

22.000,-

600,-

700,-

Doplňovací zkouška B78 >B 6.000,-
600,-
Sk.A2 + B 38.000,-
dle skupiny
Sk.A + B 38.000,-
dle skupiny
Sk.B+E 7.000,- 700,-
Doplňovací zkouška B96 5.000,- **) 700,-
Traktory - sk.T
Sk.T - rozšíření ze skupiny B 22.000,- 2.000,-
Sk.T - pokud žák nevlastní sk. B 38.000,- 2.000,-
Nákladní automobily, soupravy - sk.C, C+E
Sk.C 22.000,- 1.200,-
Sk.C+E 11.000,- 1.300,-
Opětovná výuka po zkoušce a dvou neúspěšných zk. testech. Platí pro zkoušky po 1.7.2021
Předpisy o provozu vozidel - všechny skupiny 3.000,-  
Skupina C, CE údržba vozidla - tzv. "technika" 3.000,-  
Opětovný praktický výcvik po zkoušce a dvou neúspěšných zk. jízdách. Platí pro zkoušky po 1.7.2021
Skupiny Am-A 15.000,-  
Skupina B, B78 17.000,-  
Skupina C 22.000,-  
Skupina CE 11.000,-  
Skupina BE 6.000,-  
Poplatky za zkoušky - platí se v den zkoušky zkušebnímu komisaři
Zkouška z odborné způsobilosti 700,-
Opravná zkouška z PPV 100,-
Opravná zkouška z OUV (sk. C,CE) 200,-
Opravná zkouška z PJ 400,-
Ostatní poplatky - splatné autoškole
Zrychlený kurz A nebo B - doba kurzu 
do 4 týdnů od zahájení
příplatek 7.000,- ke standardní ceně
VIP kurz - jízdy pouze víkendy, individuální plánování časů jízd příplatek 7.000,- ke standardní ceně
Zkouška po zákazu řízení 6.000,- za každou skupinu ***)
Převod z jiné autoškoly na zkoušky 3.000,- sk.B, B+E, B78, B96 / 5.000 za každou jinou skupinu
Doplňující výcvik PJ 1h cena totožná se sazbou za 1h kondiční jízdy dle skupiny
Výuka/výcvik v cizím jazyce dle náročnosti - cena se domluví před započetím kurzu
Doplňující výuka PPV, OUV 1h 200,- / 500,- individuální výuka
Opravná zkouška z PPV 100,-
Opravná zkouška z OUV (sk. C,CE) 200,-
Opravná zkouška z PJ cena totožná se sazbou za 1h kondiční jízdy dle skupiny
Storno zahájeného výcviku 3.000,- ****)

*) V ceně je zahrnuta 1 hodina praktické jízdy na autocvičišti, 12 hodin praktických jízd v siln.provozu, 5 hodin praktického výcviku ZP a ÚV a výuka zákonem předepsaných hodin teorie.

**) V ceně doplňovací zkoušky je 1 hodina praktické jízdy v případě skupiny B96 a 2 hodiny praktické jízdy v případě DZ motocyklů (1h cvičiště, 1h silniční provoz), každá další hodina navíc bude zpoplatněna částkou totožnou se sazbou za kondiční jízdy.

***) V ceně je zahrnuta 1 vyučovací hodina praktické jízdy s výcvikovým vozidlem určeným pro danou skupinu, v případě doplňovací zkoušky na sk.A2, A jsou v ceně 2 vyučovací hodiny (1h cvičiště, 1h silniční provoz).

****) Poplatek za storno bude naúčtován jen v případě, že storno kurzu vznikne porušením VOP či právních norem majících negativní vliv na probíhající kurz ze strany klienta (např. udělení zákazu řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, opakovaná neomluvená neúčast na hodinách výcviku, zranění z důvodů nepoužití řádných ochranných pomůcek při výcviku apod.).

Vzhledem k tomu, že je potřeba ke každému žadateli přistupovat zcela individuálně, nemusí být cena uvedená v ceníku konečná. Uvedené ceny jsou uvedeny pro kurz zahrnující předepsaný počet hodin výuky a výcviku dle přílohy č.3 k zákonu 247/2000 Sb. Další doplňující výuka a výcvik je zpoplatněna dle ceníku.

V případě zakoupení dárkového poukazu je jeho platnost 365 dní od jeho zakoupení. Po uplynutí této doby poukaz propadá bez nároku na vrácení jeho ceny.

V cenách za kurz není zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku!!!

K absolvování kondičních jízd musíte být již držiteli platného ŘP dané skupiny!!!

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, nejsme plátci DPH.

Ceník platný od 1.6.2024

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení