ceny platné od 01.01.2021                                                   

  Standardní cena Kondiční jízdy v Kč/vyuč.h
Motocykly - sk.A
Sk.AM 12.000,- *)  800,-
Sk.A1 12.000,- *) 800,-
Sk.A2 12.000,- *) 800,-
Sk.A 12.000,- *) 800,-
Doplňovací zkouška A1 » A2 4.000,- **) 800,-
Doplňovací zkouška A2 » A 4.000,- **) 800,-
Osobní automobily - sk.B
Sk.B

  12.500,-

  450,-

Sk.A1 + B

 23.000,- *) 

dle skupiny
Sk.A2 + B

23.000,- *) 

dle skupiny
Sk.A + B

 

 23.000,- *) 

dle skupiny
Sk.B+E 6.000,- 400,-
Doplňovací zkouška B96 4.000,- **) 400,-
Traktory - sk.T
Sk.T - rozšíření ze skupiny B 11.000,- 1.000,-
Sk.T - pokud žák nevlastní sk. B 16.000,- 1.000,-
Nákladní automobily, soupravy - sk.C, C+E
Sk.C 18.000,- 1.000,-
Sk.C+E 9.000,- 1.200,-
Poplatky za zkoušky - platí se na odboru dopravy v přízemí, dveře č.108
Zkouška z odborné způsobilosti 700,-
Opravná zkouška z PPV 100,-
Opravná zkouška z OUV (sk. C,CE) 200,-
Opravná zkouška z PJ 400,-
Ostatní poplatky - splatné autoškole
Zrychlený kurz B - doba výcviku 
do 4 týdnů od zahájení
příplatek 5.000,- ke standardní ceně
Zkouška po zákazu řízení 4.000,- sk.B, ostatní skupiny ŘP 4.000,- za každou ***)
Doplňující výcvik PJ 1h cena totožná se sazbou za 1h kondiční jízdy dle skupiny
Výuka/výcvik v cizím jazyce dle náročnosti - cena se domluví před započetím kurzu
Doplňující výuka PPV, OUV 1h 200,- / 500,- individuální výuka
Opravná zkouška z PPV 100,-
Opravná zkouška z OUV (sk. C,CE) 200,-
Opravná zkouška z PJ cena totožná se sazbou za 1h kondiční jízdy dle skupiny
Storno zahájeného výcviku 3.000,- ****)

*) V ceně je zahrnuta 1 hodina praktické jízdy na autocvičišti, 12 hodin praktických jízd v siln.provozu, 5 hodin praktického výcviku ZP a ÚV a 11 hodin teorie.

**) V ceně doplňovací zkoušky je 1 hodina praktické jízdy v případě skupiny B96 a 4 hodiny praktické jízdy v případě DZ motocyklů (2h cvičiště, 2h silniční provoz), každá další hodina navíc bude zpoplatněna částkou totožnou se sazbou za kondiční jízdy.

***) V ceně jsou zahrnuty 2h praktické jízdy s výcvikovým vozidlem určeným pro danou skupinu, v případě motocyklu jsou v ceně 4h (2h cvičiště, 2h silniční provoz).

****) Poplatek za storno bude naúčtován jen v případě, že storno kurzu vznikne porušením VOP či právních norem majících negativní vliv na probíhající kurz ze strany klienta (např. udělení zákazu řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, opakovaná neomluvená neúčast na hodinách výcviku apod.).

Vzhledem k tomu, že je potřeba ke každému žadateli přistupovat zcela individuálně, nemusí být cena uvedená v ceníku konečná. Uvedené ceny jsou uvedeny pro kurz zahrnující základní a předepsaný počet hodin výuky a výcviku dle vyhl. 167/2002 Sb. Doplňující výuka a výcvik je zpoplatněna dle ceníku.

V případě zakoupení dárkového poukazu je jeho platnost 365 dní od jeho zakoupení. Po uplynutí této doby poukaz propadá bez nároku na vrácení jeho ceny.

V cenách za kurz není zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku!!!

K absolvování kondičních jízd musíte být již držiteli platného ŘP dané skupiny!!!

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení